Skip to Content

Väckelsångs Hembygdsförening

Image1.jpg Väckelsångs hembygdsförening bildades år 1932. För hembygdsmuseet utsågs plats intill järnåldersgravfältet. Gravfältet, kallat Kullarna, utbreder sig nordväst om kyrkan. Den lilla ryggåsstugan, kallad Jängastugan stod tidigare söder om samhället men flyttades till hembygdsparken år 1933. Samlingarna växte och utrymmen i Jängastugan räckte ej till. Ingelstads gamla Gästgiveri inköptes, byggnaden plockades ner och återuppbyggdes i Väckelsångs hembygdspark och invigdes 1958. En tredjedel av kyrkstallarna finns också i hembygdsparken, där finns skolmuseum, jordbruksredskap, vävsal, skomakeri m.m. Vid infarten till hembygdsgården står MC-kossan som invigdes år 2001. Det finns mycket mer att berätta och se, så vi hoppas Du besöker vår vackra hembygdsgård.

Hembygdsföreningens ändamål är att verka för kultur- och naturskydd och att bevara traditioner. Föremål av kulturhistoriskt intresse ska tillvaratas på ett värdigt sätt. Medlemsavgiften 150 kronor insättes på bankgiro 479-4236

Hembygdsgården uthyres för kalas, möten m.m Boka hos Elisabeth Karlsson, tel.nr. 076-1607802

Vi har har tre ordförande.
Januari - april Tommy Olofsson. 070-6507334.
Mai - augusti Jerry Karlsson  tel. 070-8982636.   
September - december Elisabeth Carlsson 076-1607802.

Sekreterare Borghild Frantz. 070-3345920. 
Kassör Hans-Olof Elmqvist.

E-post: vsang.hembygd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/V%C3%A4ckels%C3%A5ngs-hembygdsf%C3%B6rening-422506684614670/