Skip to Content

Lite om Fiskestad byalag

Fiskestad Byalag är en ideell  förening som har anor långt tillbaka i tiden men som ombildades 1995. Föreningen har i sina stadgar inskrivit att den ska förvalta Sandgårdslandets bad och båtplats samt verka för att bevara kultur och sammanhållningen inom Fiskestad by.

För detta ändamål förbättrar vi årligen både båtplats, badplats och grönytan runt omkring så att alla kan ta med sin fikakorg och sitta och koppla av i den fina omgivningen, där finns även tillgång till 2 grillar .

Första fredagen i Augusti anordnar föreningen en grillkväll för alla med mat och dryck och lite jippo där Hästskokastningen har blivit väldigt omtyckt.

Kontaktpersoner:
Birgit Møller Nielsen tel nr 0470-33233 (kassör)
Kontaktas om det finns några frågor

Åke Mack Persson tel nr 0470-33133 eller 070-3181086.
Kontaktas ang båtplatsfrågor

Berit Mansten Gustavsson
Conny Davidsson
Karin Brotke
Peter Axelsson